اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی، خرداد ماه ۱۳۹۱

اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

The First Regional congress of New Approaches to Accounting and Auditing

پوستر اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی