همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی، اسفند ماه 97

همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی

National Conference on Rehabilitation and Rehabilitation

پوستر همایش ملی  مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی

همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول معاونت علمی دانشکده پرستاری مامایی در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی مراجعه فرمایید.


محور های همایش:
بازتوانی و نوتوانی در بیماری های قلبی
بازتوانی و نوتوانی در بیماری های مغز و اعصاب
بازتوانی و نوتوانی در بیماری های اعصاب و روان
درمان مبتنی بر نوتوانی در سرطان
بازتوانی و نوتوانی در مراقبت های پرستاری و مامایی
مراقبت مبتنی بر نوتوانی در سالمندان
بازتوانی و نوتوانی در سرطان های شایع زنان
دانشگاه آزاد اسلامی دزفولمقالات پذیرش شده در همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی