همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی، مهر ماه ۱۳۹۰

همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

Research Conference on Laboratory Sciences and Medical Devices

پوستر همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،وستا تجهيز پارت- دانشگاه پيام نور - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی