نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی، فروردین ماه ۱۳۹۶

نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی

The First National Conference on Religion and Culture Heroic Generosity

پوستر نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی

نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ توسط ،مجتمع آموزش عالي اسفراين برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.