نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی

نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی

The First National Conference on Religion and Culture Heroic Generosity

پوستر نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی

نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ توسط مجتمع آموزش عالی اسفراین و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کتیبه‌ها و آثاری که از دوران باستان کشف شده نشان می‌دهد که کشتی در میان ایرانی‌ها رواج داشته است. با ورود اسلام به سرزمین ایران ارتباطی ناگسستنی بین مبانی فرهنگی ایران و اسلام برقرار گشت و این مساله مخصوصا در آیین فتوت نمود بسیار زیادی داشته است. تاریخ و فرهنگ سرزمین ایران با فتوت و آیین پهلوانی پیوند خورده است. در کنار اینکه کشتی ورزشی آیینی در سرزمین ایران و مخصوصا در دیار پهلوانان خراسان یعنی اسفراین است، دارای آیین و فرهنگ خاصی است که هنوز مطالعه ای دقیق در این باره صورت نگرفته است. این همایش به دنبال معرفی و تحقیق درباره آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی است.
اسم "چوخه" که امروزه بر کشتی محلی خراسان گذاشته شده از لباسی که کشتی گیران در هنگام مبارزه به تن می‌کنند، گرفته شده و آن شنل کوتاهی است که کشتی گیران آن را با شال سفید رنگی محکم می‌کنند.کشتی باچوخه در خراسان شمالی از تاریخچه کهنی برخوردار است و این ورزش محلی و بومی در بسیاری از مراسم محلی به خصوص جشن عروسی نیز رایج بوده است. کشتی باچوخه در استان خراسان شمالی در فصول مختلف انجام می‌شود اما همه جهانیان کشتی چوخه را با اسفراین و پهلوانان نامی این شهر می شناسند. این رقابت ورزشی از سالیان گذشته در روز ۱۴فروردین در گود کشتی "چشمه زینل خان" اسفراین برگزار می‌شود. کشتی چوخه دارای قوانین و مقررات خاصی است و آنچه بیشتر به آن شناخته می شود منش پهلوانی و روحیه انساندوستی آن است و این مساله با تحقیق هر چه بیشتر منطقه و مطالعه میدانی شناخته خواهد شد. در واقع این ورزش قابلیت و ساختار فرهنگ منطقه ای را دارد که تحقیق و بررسی در باره آن به شدت احساس می شود. از آنجا که درباره تاریخچه و فلسفه وجودی آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است لذا شناخت این ورزش آیینی اهمیت بالایی در بازشناسی تاریخ و فرهنگ ایران زمین ایفا می کند. بنا براین ضرورت دارد با همایشی ملی به صورت علمی به فتوت و آیین پهلوانی و همچنین شناخت زاویای بیشتر این آیین دیرینه پرد.

 

محورهای همایش:


        آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی
        تاریخ پهلوانی و ورزشهای باستانی در ایران
        تاثیرات فتوت و آیین پهلوانی در هنر و آثار هنری
        نقش فتوت و آیین پهلوانی در سنتهای شفاهی ایرانی
        فتوت و آیین پهلوانی ایرانی در نگاه نویسندگان غیر ایرانی
        ارتباط بین فتوت و کنش های اجتماعی
        تاثیرات اقوام و فرهنگهای سرزمینی در ورزشهای بومی
        جایگاه فتوت و پهلوانی در تاریخ اسلام و زندگی ائمه علیه السلام
        مبانی و ساختارهای کشتی باچوخه
        کشتی باچوخه و کارکردهای آیینی آن
        ورزشهای بومی و کارکردهای اجتماعی آنها
        نقش خراسان و اسفراین در کشتی باچوخه
        کشتی باچوخه، تاریخ و تحول آن
        گردشگری ورزشی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
        گردشگری ورزشی، مبانی و مفاهیم
        ورزشهای بومی و منطقه و گردشگری ورزشی