همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها، اسفند ماه ۱۳۹۰

همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

Regional conference on higher education of girls, opportunities and threats

همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها