ششمین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه، بهمن ماه ۱۳۹۸

ششمین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه

6th National Conference on Computer Engineering Research

پوستر ششمین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه

ششمین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،گروه پژوهشي بوعلي با حمايت رسمي دانشگاه آزاد در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه