همایش منطقه ای مسایل تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان در پسا کرونا، اسفند ماه ۱۳۹۹

همایش منطقه ای مسایل تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان در پسا کرونا

Farhangian University Regional Conference on Educational Issues in Post-Corona

پوستر همایش منطقه ای مسایل تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان در پسا کرونا

همایش منطقه ای مسایل تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان در پسا کرونا در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای مسایل تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان در پسا کرونا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای مسایل تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان در پسا کرونا