اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی، آذر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی

1st Regional Conference on Entrepreneurship and Commercialization

پوستر اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی

اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دانشكده فني و حرفه اي سما واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی