همایش منطقه ای مدیریت فرهنگی در قرآن و سنت، آبان ماه ۱۳۹۰

همایش منطقه ای مدیریت فرهنگی در قرآن و سنت

Regional Conference on Cultural Management in the Quran

پوستر همایش منطقه ای مدیریت فرهنگی در قرآن و سنت

همایش منطقه ای مدیریت فرهنگی در قرآن و سنت در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای مدیریت فرهنگی در قرآن و سنت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای مدیریت فرهنگی در قرآن و سنت