همایش منطقه ای مهندسین عمران، معماری و مکانیک، اسفند ماه ۱۴۰۰

همایش منطقه ای مهندسین عمران، معماری و مکانیک

Regional Conference of Civil, Architectural and Mechanical Engineers

پوستر همایش منطقه ای مهندسین عمران، معماری و مکانیک

همایش منطقه ای مهندسین عمران، معماری و مکانیک در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، در شهر چالوس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای مهندسین عمران، معماری و مکانیک مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای مهندسین عمران، معماری و مکانیک