اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران، اسفند ماه ۱۳۹۰

اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

The first regional conference on building materials and new technologies in civil engineering

پوستر اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند در شهر مرند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران