همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی، خرداد ماه ۱۳۸۹

همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

Regional Congress on Application of Physical Geography in Environmental Planning

همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی