همایش منطقه ای معماری، شهر، پایداری

همایش منطقه ای معماری، شهر، پایداری

Regional Conference on Architecture, City, Sustainability

پوستر همایش منطقه ای معماری، شهر، پایداری

همایش منطقه ای معماری، شهر، پایداری در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شاهین شهر و میمه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

مبانی نظری و عناصر پایه معماری و شهرسازی ایرانی و شناساندن دلایل پایداری آن
فرایند طراحی معماری و شهرسازی ایران
جایگاه حکمت و عرفان در معماری و شهرسازی ایرانی
تعیین جایگاه تولیدات صنعتی و کنترل هزینه ها در معماری ایرانی
فرایند تعامل با طبیعت در معماری و شهرسازی ایرانی
جایگاه تکنولوژی دیجیتال در معماری و شهرسازی امروز ایران
بررسی کنشهای رفتاری در معماری سنتی و روز ایران
دستیابی به الگوهای اصیل حاکم بر کالبد معماری و شهرسازی ایران
بررسی چالش های زیست محیطی در توسعه پایدار شهری
بررسی شاخص های فرهنگی در بستر سازی توسعه پایدار با تاکید بر شاهین شهر
بررسی فرصت ها و چالشهای شهرداری ها در توسعه پایدار شهری