همایش علمی سالانه دانشگاه رازی، آذر ماه ۱۳۹۰

همایش علمی سالانه دانشگاه رازی

همایش علمی سالانه دانشگاه رازی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه رازي كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی سالانه دانشگاه رازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی سالانه دانشگاه رازی