کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت، آذر ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت

National Conference on New Research Achievements in Accounting and Management

پوستر کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشگاه فني و حرفه اي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت