همایش علمی پژوهشی قرآن کریم و میراث رضوی، بهمن ماه ۱۳۹۲

همایش علمی پژوهشی قرآن کریم و میراث رضوی

Scientific Research Conference of the Holy Quran and the Legacy of Razavi

همایش علمی پژوهشی قرآن کریم و میراث رضوی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی قرآن کریم و میراث رضوی مراجعه فرمایید.