چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، آذر ماه ۱۳۸۳

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

4th International Conference on Quality Management

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۳ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت