اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی، آذر ماه 98

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی

The first international conference and the second national conference of scientific theorists of Quran in the field of humanities and natural sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین کنفرانس بین‌المللی نظریه‌پردازی علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی و دومین کنفرانس ملی انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران در دو محور علوم انسانی و علوم طبیعی مشتمل بر علم فیزیک، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، کیهان‌شناسی (نجوم) و علوم پزشکی تمدید شد.

 

محور های کنفرانس:
الف)علوم انسانی:
1-دیدگاه های نظریه پردازی قرآن
2-مولفه های نظریه پردازی قرآنی
3-روش های نظریه پردازی علمی قرآن
4-آسیب های نظریه پردازی علمی قرآن

ب)علوم طبیعی:
1-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه فیزیک
2-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه زیست شناسی
3-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه زمین شناسی
4-نظریه پردازی های قرآن در حوزه کیهان شناسی(نجوم)
5-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم پزشکی