دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم

The second national conference of the Qur

پوستر دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم

دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم