دومین کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت، آبان ماه 98

دومین کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت

Second National Qur

پوستر دومین کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت

دومین کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت با عنوان «اینک نظریه و کارکرد تفسیر پیشرفت شناخت » در سال 1398 برگزار می شود. شش سمینار تخصصی زمینۀ شکل گیری این کنفرانس را به سامان می آورد:
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) از آغاز به کار دبیرخانه علمی دومین کنفرانس تخصصی مکتب تفسیری پیشرفت شناخت با عنوان «اینک نظریه و کارکرد تفسیر پیشرفت شناخت» خبر داد. حجت‌الاسلام و المسلمین احمد آکوچکیان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد) گفت: در اولین کنفرانس قرآن‌پژوهی پیشرفت و روش‌شناسی تفسیر که اردیبهشت ماه برگزار شد، ساختار عمومی مکتب پیشرفت شناخت مورد بررسی قرار گرفت. پیش بینی شده است تا سال 98، محورهای اصلی اولین کنفراس قرآن پژوهی پیشرفت (اردیبهشت 96) در قالب سمینارهای تخصصی به منظور پردازش تخصصی تر مباحث تا برگزاری دومین کنفرانس  از سوی این نهاد تحقیقاتی برگزار شود.
به گفته دبیر علمی این کنفرانس ملی، اولین سمینار تخصصی کنفرانس پیش رو برای اسفند 96 پیش بینی شده و به طور تخصصی به بحث «رویکرد تفسیری پیشرفت و نظام انتظار از دین با نیایش اوصیایی»  (بسط محور اول اولین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت که در اردیبهشت 96 برگزار شد) خواهد پرداخت. این سمینار بر آن است تا گام های پیشانظریة تفسیر را آشکار سازد به اینکه چه گام‌های پارادایمی لازم برای سررسید یک نظریة خودویژه باید داشت. بسط اصل نظریه پس از آن ضرورت می یابد. چگونه میتوان مهیای یک نظریه تفسیری خودویژة پیشرفت شناخت قرآنی بود. موضوع این سمینار، مغفول و مفروض بسیاری از اهل تفسیر است که در دورة معاصری به ناگزیر به آنها باید پرداخت.
وی افزود: دو سطح مباحث تحلیلی این سمینار، مباحث «پیشانظریه تفسیر در ساحت فکر دینی» و «پیشا نظریة تفسیر در ساحت بیرون دینی» است. پیشانظریه تفسیر در ساحت بیرون دینی، به نوبة خود، محیط بر پیشانظریه در ساحت فکر دینی است. افزون بر آن که دو سطح تحلیلی یاد شده، در سرجمع، چشم اندازی برای بازخوانی جایگاه نیایش اولیایی خواهد بود.
دبیر علمی دومین کنفرانس  بیان کرد: پیش نشست های مرتبط با این سمینار تخصصی در پنج محور زیر با حضور اساتید صاحبنظر برگزار خواهد شد:
1ـ اندیشه ترقی، نظریة پیشرفت به مثابه مدخل گذاربه  «مکتب تفسیری پیشرفت شناخت»
2ـ اندیشه، مکتب و نظریه تفسیری
3ـ مبانی فلسفه دینی مکتب تفسیر پیشرفت شناخت (حقیقت دین قرآنی و نظام انتظار از آن)
4ـ مبانی معرفت شناخت مکتب تفسیری پیشرفت شناخت