همایش علمی چالش آب در استان قم، خرداد ماه ۱۳۸۹

همایش علمی چالش آب در استان قم

Water challenge scientific conference in Qom

همایش علمی چالش آب در استان قم در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه قم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی چالش آب در استان قم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی چالش آب در استان قم