اولین همایش ملی قشم، تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و چشم انداز آینده

اولین همایش ملی قشم، تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و چشم انداز آینده

The first National Congress of qeshm, national production,iranian career and investment and future perspective

اولین همایش ملی قشم، تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و چشم انداز آینده در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش عالی قشم در شهر قشم برگزار گردید.


محورهای همایش:
- قشم، تولید ملی و بازار کار
- قشم، کار و سرمایه ایرانی، چشم انداز آینده
- قشم و پیشینه تاریخی
- قشم، منابع طبیعی، محیط زیست و اشتغال
- قشم،  صنعت، معدن و تجارت ملی و بین المللی
- قشم، گردشگری و سرمایه ملی
- قشم، مرکز بورس نفت و گاز و تولید ملی
- قشم، بورس بین المللی کالا و خدمات و سرمایه ملی
- قشم، آموزش عالی و دانشگاههای بین المللی
- قشم، اکوتوریسم، ژئوتوریسم و توسعه گردشگری
- قشم، همکاری های بین المللی و منطقه ای در خلیج فارس
- قشم، معماری، شهرسازی، گردشگری شهری و روستایی
- قشم، ورزش و مسابقات بین المللی و گردشگری
- و...