دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت، دی ماه ۱۳۹۲

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت

Second International Conference on Quality Engineering

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۲ توسط ،مركز تحقيقات كيفيت و بهره وري پارسيان در شهر تهران برگزار گردید.