اولین دوره همایش ملی مسئولیت اجتماعی، ضرورت امروز سازمان ها، آبان ماه ۱۳۹۷

اولین دوره همایش ملی مسئولیت اجتماعی، ضرورت امروز سازمان ها

First National Social Responsibility Conference, Necessity of Organizations Today

پوستر اولین دوره همایش ملی مسئولیت اجتماعی، ضرورت امروز سازمان ها

اولین دوره همایش ملی مسئولیت اجتماعی، ضرورت امروز سازمان ها در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين در شهر قزوین برگزار گردید.