نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۸

نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی

First National Conference on Cultural Psychology, Family and Social Injuries

پوستر نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی

نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارها در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی