اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر، آبان ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر

Qaemshahr Computer and Electronical Engineering Conference

پوستر اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر در شهر قائم شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر