همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی، مهر ماه ۱۳۹۳

همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی

National Conference on New Theories in Architecture and Urbanism

پوستر همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی

همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی