دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی، تیر ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی

The Second National Conference on Interdisciplinary Research in the Qur'an and the Concepts of the Life Sciences

پوستر دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی

دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.