اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب

The First National Conference on Qanats, the Legacy of Water and Water

پوستر اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب

اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور واحد اردکان،دانشگاه پيام نور مركز اردكان در شهر اردکان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب