جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق، آبان ماه ۱۳۹۵

جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق

پوستر جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق

جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،سازمان آب و برق خوزستان -دانشگاه شهيدچمران اهواز و مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.