همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

inter national conferece on philosophy of women law in islam

پوستر همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه حضرت معصومه (س) در شهر قم برگزار گردید.


محورهای همایش :

-  مبانی تفاوت های حقوق مالی زن (دیه، ارث، مهریه، نفقه، نحله، وصیت و ...)
-  مبانی تفاوت های حقوق معنوی زن (تعدد زوجات، اشتغال، سکونت، حضانت، حریم خصوصی و ...)
-  مبانی تفاوت های حقوق کیفری زن (قتل در فراش، تفاوت بین پدر و مادر در قصاص و سرقت و قذف، امکان قصاص مرد در برابر زن، لعان، سقط جنین و ...)
-  مبانی تفاوت های حقوق سیاسی زن (حق انتخاب شدن در مناصب ریاست جمهوری، خبرگان، تصدی مناصب قضایی و مدیریتی کلان و ...)
-  بررسی فقهی اسناد بین المللی حقوق زن (کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره و ...)