همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام ، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

inter national conferece on philosophy of women law in islam

پوستر همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه حضرت معصومه (س) در شهر قم برگزار گردید.