اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی، تیر ماه 98

اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی

1sd conference of Enviromental Challengs with emphasis on plastics waste

پوستر اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی

اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۸ توسط اداره مدیریت پسماند شهرداری منطقه 5 و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش :

 • محیط زیست و انرژی
 • چالش های زیست محیطی پسماند های پلاستیکی 
 • مدیریت پسماند و بازیافت
 • فرهنگ و آموزش در محیط زیست 
 • محیط زیست و علوم مختلف 
 • مهندسی طراحی محیط زیست
 • راهکارهای نوین مدیریت پسماند 
 • مدیریت محیط زیست
 • ارزیابی محیط زیست 
 • نانو تکنولوژی و محیط زیست
 • آلودگی پسماندها


مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی