اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش، خرداد ماه ۱۳۹۳

اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش

First Regional Conference on Electric- Information Technology- refining

پوستر اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش

اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،مركز علمي كاربردي گچساران 1 در شهر گچساران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش