نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه ۱۳۹۵

نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

1th Conference on Physical Training & Sport Sciences

پوستر نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان در شهر لارستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی