چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک، مهر ماه ۱۳۹۱

چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک

Fourth International Psychosomatic Congress

پوستر چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک

چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان (اصفهان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک