همایش سلامت روانشناختی، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش سلامت روانشناختی

Psychological Health Conference

همایش سلامت روانشناختی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش سلامت روانشناختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش سلامت روانشناختی