کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله، آذر ماه ۱۳۸۵

کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

2nd Conference on Problem Solving strategies and Techniques

کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله