بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور اسفند 96

بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

21st National Pharmacy Students Seminar

پوستر بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.


سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور (Iranian Pharmacy Students' Seminar) یا به اختصار  IPSS از سال ۱۳۷۳، هرساله به میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی سراسر کشور برگزار شده است. ایده ی برگزاری این سمینار برای نخستین بار توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی تبریز در سال ۱۳۷۲ مطرح شد. سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، بزرگترین سمینار مستقل دانشجویی کشور است که دانشجویان خود تصمیم گیرنده و برگزارکننده اصلی سمینار هستند و  با سابقه برگزاری بیست دوره مداوم، هم چنان به فعالیت خود در دو حوزه ی صنفی و علمی ادامه می دهد و مشابه آن در هیچ یک از گروه های دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی کشور برگزار نمی شود.

محورهای علمی ارسال آثار :

 • فارماسیوتیکس
 • فارماکوکینتیک و بیوفارماسی
 • فارماکولوژی
 • سم شناسی
 • داروسازی بالینی
 • شیمی دارویی
 • داروسازی هسته ای
 • مدیریت و اقتصاد دارو
 • بیوتکنولوژی دارویی
 • نانوفناوری دارویی
 • فارماکوگنوزی
 •  داروسازی سنتی
 •  کنترل دارو و غذا
 • داروسازی بیمارستانی
 • طب مکمل
 • آرایشی- بهداشتی
 • شیمی آلی و شیمی تجزیه
 •  فرآورده های دارویی دریایی
   

محورهای صنفی ارسال آثار:

 • اخلاق در داروسازی
 • آموزش در داروسازی
 • آینده شغلی داروسازان
 • حقوق و قوانین در عرصه داروسازی
 • داروسازی و سلامت عمومی
 • نقش داروساز و مراقبت های دارویی در بیمارستان
 • و سایر موضوعات مربوط به صنف داروسازی