بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، اسفند ماه ۱۳۹۶

بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

21st National Pharmacy Students Seminar

پوستر بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز،دانشگاه علوم پزشكي اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.