کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی ، مرداد ماه ۱۳۹۳

کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی

Pathology,Stemming & Repairing in Psychology

پوستر کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی

کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ توسط ،شركت پندار انديش رهپو در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی