کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم سیاسی، علوم دینی و حوزوی، دی ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم سیاسی، علوم دینی و حوزوی

National Conference on Interdisciplinary Studies in Political Science, Religious Sciences and Domain Studies

پوستر کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم سیاسی، علوم دینی و حوزوی

کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم سیاسی، علوم دینی و حوزوی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم سیاسی، علوم دینی و حوزوی مراجعه فرمایید.