نوزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات، دی ماه ۱۳۹۷

نوزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

19th Seminar on Physiotherapy Specialty Spine

پوستر نوزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

نوزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در شهر تهران برگزار گردید.