پنجمین اجلاس بین المللی صلح جایزه صلح اسلامی و جایزه ویژه صلح صنوبر، اسفند ماه ۱۴۰۰

پنجمین اجلاس بین المللی صلح جایزه صلح اسلامی و جایزه ویژه صلح صنوبر

Fifth International Peace Summit Islamic Peace Prize and Special Poplar Peace Prize

پنجمین اجلاس بین المللی صلح جایزه صلح اسلامی و جایزه ویژه صلح صنوبر در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،هلدینگ بین المللی لاماسو در شهر تهران برگزار گردید.