اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده

پوستر اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده

اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده