اولین کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی و حمایتی در سالمندان، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی و حمایتی در سالمندان

The first international congress of palliative care and support for the elderly

پوستر اولین کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی و حمایتی در سالمندان

اولین کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی و حمایتی در سالمندان در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان، در شهر کاشان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی و حمایتی در سالمندان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی و حمایتی در سالمندان