دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی، خرداد ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

پوستر دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،شركت هم انديشان نوآور علم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی