همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی در ورزش و مدیریت، خرداد ماه ۱۴۰۱

همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی در ورزش و مدیریت

National Conference on New Psychological Research in Sport and Management

پوستر همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی در ورزش و مدیریت

همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی در ورزش و مدیریت در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی در ورزش و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی در ورزش و مدیریت