همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، اسفند ماه ۱۳۹۷

همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

Police, Restorative Justice & Crime Prevention

پوستر همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه علوم انتظامي امين-دانشكده علوم وفنون انتظامي در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.