سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی، خرداد ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی

Third National Conference on Qur

پوستر سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی

سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،معاونت پژوهش حوزه علميه سفيران هدايت امام خامنه اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی