نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی، خرداد ماه ۱۴۰۱

نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی

The first national conference on production and post-harvest technology of garden plants

پوستر نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی

نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه بیرجند، در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی